خدمات

خدمات تخصصی شرکت تامین خودرو آزمون

خدمات تخصصی تامین خودرو آزمون

صفرشویی و موتورشویی بدون آب

ارائه بهترین خدمات صفرشویی حرفه ای و موتورشویی بدون آب با متخصصین مجرب

ترمیم، تعمیر و بازسازی چراغ خودرو

خدمات ترمیم، تعمیر و بازسازی چراغ خودرو با بروز ترین امکانات و تکنولوژی

نصب تخصصی شیشه دودی

خدمات نصب تخصصی شیشه دودی در بهترین مرکز نصب شیشه دودی حرفه ای

کارشناسی خودرو در محل

خدمات کارشناسی رنگ، بدنه و فنی خودرو با استفاده از جدیدترین دستگاه های دیجیتال

سرامیک، واکس و پولیش بدنه خودرو

خدمات سرامیک بدنه خودرو روکش نانو سرامیکی خودرو در محل با ضمانت

دوره های آموزشی تخصصی شرکت تامین خودرو آزمون

 

آموزش تخصصی رنگ خودرو

آموزش تخصصی ترمیم، تعمیر و بازسازی چراغ خودرو

آموزش تخصصی ترمیم، تعمیر و بازسازی چراغ خودرو

آموزش تخصصی واکس، پولیش و سرامیک بدنه خودرو

آموزش تخصصی واکس، پولیش و سرامیک بدنه خودرو

آموزش تخصصی کارشناسی رنگ ، بدنه و فنی خودرو

آموزش تخصصی کارشناسی رنگ ، بدنه و فنی خودرو

آموزش نصب شیشه دودی