خدمات

خدمات تخصصی شرکت تامین خودرو آزمون

سرامیک بدنه خودرو

خدمات سرامیک بدنه خودرو روکش نانو سرامیکی خودرو در محل با ضمانت

کارشناسی خودرو در اتاق نور

خدمات کارشناسی رنگ، بدنه و فنی خودرو در اتاق نور مجهز به جدیدترین تکنولوژی

کارشناسی خودرو در محل

خدمات کارشناسی رنگ، بدنه و فنی خودرو با استفاده از جدیدترین دستگاه های دیجیتال در محل

خدمات آموزشی شرکت تامین خودرو آزمون

آموزش تخصصی پولیش، واکس و سرامیک بدنه خودرو

آموزش نصب سیستم امنیتی خودرو

آموزش تخصصی کارشناسی رنگ، بدنه و فنی خودرو

آموزش نصب شیشه دودی

مرکز دیتیلینگ خودرو (مرکز حضوری)

پولیش و واکس بدنه خودرو

نصب شیشه دودی

سرامیک بدنه خودرو

صفر شویی بدون آب